Virtuální realita

Komu by stačila jedna realita, když může mít reality dvě. Nebo tisíc.

Virtuální Realita (VR)  je technologie, která s pomocí speciálního zařízení (nejčastěji helmy) zobrazuje uživateli trojrozměrné prostředí, které vnímá jako realistické. V této simulaci je zároveň možné provádět realistickou interakci s prostředím.

Není otázkou zda, ale kdy se VR stane běžnou součástí našich životů a práce. Využití „ponorných VR” k tréninku astronautů ve vodě je jistě pozoruhodné, ale technologie virtuální reality má velké předpoklady pro využití také ve zcela „obyčejných” oborech.

Za všechny jmenujeme například:

Lékařství

virtuální operace, vzdálené operace, zobrazení prostorových modelů orgánů nebo celého těla ...

Sport

trénink správného pohybu, cviku a techniky, vývoj nového vybavení, lepší divácký zážitek ...

Průmysl a konstrukce

design interiéru staveb, simulovaná konstrukce, prohlídka konstrukčních plánů součástek i celků ...

Vědecká vizualizace

fyzika, biologie, astronomie, chemie, lékařství, strojní průmysl …

Obchod

virtuální prohlídky, 360 stupňová produktová videa, trénink nových zaměstnanců ...

Historie

prohlídka monumentů a historických budov, stará města a vesnice, archeologická naleziště …

Umění

sochaři, malíři, 3D grafici ...

Zábava

hry, filmy, sociální interakce …

Dnes má VR největší podíl samozřejmě v zábavě, ale počet praktického využití v každodenní práci se bude v příštích letech dramaticky zvyšovat. Calliditas používá technologii VR proto, abychom studentům poskytli výhodu pro budoucí život. Ukážeme jim prostředí, ve kterém mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti, ale také vyzkoušet si náročné úkoly bez strachu z důsledků a případných chyb. Pro pedagogy je to zároveň vhodná ukázka možností VR jako skvělého prostředku pro studium už v základním vzdělávání.

Close Menu